Fases del proceso

Fase inicial
Fase Informativa de La BaixCicletada 2021
Fase asamblea
Fase d'aportació de fotografies per La BaixCicletada 2021
Fase de validación/ deliberación y selección de propuestas finalistas
Fase final
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Plan de convivencia del municipio

El Ayuntamiento pone en marcha un proceso participativo para la elaboración del Plan de Acción de Energía Sostenible y del Clima para que los diferentes agentes sociales de la ciudad puedan hacer aportaciones.

L'ajuntament posa en marxa un procés participatiu per a la elaboració del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i Clima (PAESC). Aquest Pla té com a objectiu assolir la reducció de les emissions de CO2 (i altres gasos d’efecte hivernacle possibles) en el nostre municipi, dins les competències de l’Ajuntament, com a mínim en un 40% fins al 2030, respecte del 2005, mitjançant l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.

El compromís de la redacció del PAESC sorgeix: de l'adhesió, primer, al pacte de les alcaldies pel al 2008 (vigència fins al 2020), de la que se’n va redactar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), i l'adhesió, segon, al nou pacte de les alcaldies pel Clima i l’Energia 2030 (vigència fins al 2030) que recull nous compromisos i que s'emmarca dins la declaració d’emergència climàtica municipal de 2019.

El disseny del procés participatiu i l'elaboració de l’autoreglament s’ha treballat conjuntament amb persones que, a títol individual o com a representants d'entitats o grups d’interés, actuen de Grup Motor.

Imagen;

Calendario

Localización